Family Dinner

Family Dinner

Family Dinner (Subject to change daily): $25.00 / 3 dishes
Cơm gia đình (Thay đổi mỗi ngày)

1.Soup (Canh)

Sour Soup, no Catfish (Canh chua không cá)

Add Catfish (thêm cá)

Pork Rib with Carrot and Potato (Sườn non cà rốt khoai tây)

Mustard Green with Ground Pork (Cải cay thịt bằm)

Yu Choy with Ground Pork (Cải ngọt thịt bằm)

2. Entree (món mặn)

Deep Fried Whole Talapia or Pompano (Cá chiên nguyên con)

Catfish (Deep Fried or Clay Pot Bone-in) (Cá chiên hoặc kho tộ)

Bone-in Chicken with Ginger (Gà kho gừng)

Pork Belly with Tofu (Thịt kho đậu hũ)

Pork Belly with Egg (Thịt kho trứng)

Pork Belly and Shrimp (Tôm ba rọi rim mặn)

3. Stir-fried Vegetable ( rau xào)

Green Beans (Đậu cô ve)

Yu Choy Stir Fry with Garlic (Cải ngọt xào tỏi)

Bitter Melon with Egg (Khổ qua xào trứng)

Mix Veggies (Rau thập cẩm xào)

Squid with Celery (Mực xào cần tây)

Beef with Celery (Bò xào thập cẩm)

4. Dessert (Món ngọt)

Black-eyed Pea with Sweet Rice (Chè đậu trắng)

Taro with Sweet Rice (Chè khoai môn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *